Tietosuojaseloste – Torstaijameista ja toiminnasta kiinnostuneiden rekisteri

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä: 24.5.2018
Viimeisin muutos: 25.03.2024

1. Rekisterinpitäjä

Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry
Polirytmi c/o AYY
PL 69, 02151 Espoo
Y-tunnus: 1712807-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n sihteeri hallitus@polirytmi.fi

3. Rekisterin nimi

Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n torstaijameista ja toiminnasta kiinnostuneiden rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteriin kerättyjä yhteystietoja käytetään vain Teekkarispeksin toimintaan liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Mahdollinen instrumentti, jota rekisteröity soittaa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä sähköisellä lomakkeella.

7. Tietojen säilytys ja käsittely

Tiedot säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalvelussa. Palvelu toteuttaa asianmukaisen sähköisen suojauksen ja käsittelijät tunnistetaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tietoihin on pääsy vain Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n hallituksen jäsenillä ja tietohallinnosta vastaavilla toimihenkilöillä.

8. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n torstaijameista ja toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden tietoja. Rekisteröidyn tiedot poistetaan 1 kuukauden kuluessa siitä, kun tämä ilmoittaa rekisteristä vastaavalle halukkuudestaan poistua rekisteristä.

Poikkeustilanteessa rekisteröidyn tietoja voidaan säilyttää pidempään. Tällöin rekisteröidylle ilmoitetaan pidennetystä säilytysajasta ja sen perusteista.

9. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän niin pyytäessä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt käsitellään 1 kuukauden kuluessa.