Tietosuojaseloste – Tiilihuoneen avainrekisteri

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä: 24.5.2018
Viimeisin muutos: 25.03.2024

1. Rekisterinpitäjä

Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry
Polirytmi c/o AYY
PL 69, 02151 Espoo
Y-tunnus: 1712807-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n sihteeri hallitus@polirytmi.fi

3. Rekisterin nimi

Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n Tiilihuoneen avainrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteriin kerättyjä yhteystietoja käytetään vain kerhohuone ja harjoitustila Tiilihuoneeseen ja sen avaimiin liittyvään tiedottamiseen sekä avainpantin perimiseen ja takaisinmaksuun.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n jäsenyys
– Avaimen sarjanumero
– Avaimen luovutus- ja palautusajankohta
– Avainpantin maksupäivämäärä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä kirjallisella lomakkeella.

7. Tietojen säilytys ja käsittely

Tiedot säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalvelussa. Palvelu toteuttaa asianmukaisen sähköisen suojauksen ja käsittelijät tunnistetaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tietoihin on pääsy vain Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n hallituksen jäsenillä ja tietohallinnosta vastaavilla toimihenkilöillä.

8. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään vain niiden jäsenten tietoja, joille on luovutettu avain Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n hallituksen päätöksellä. Rekisteröidyn tiedot poistetaan 1 kuukauden kuluessa avaimen palauttamisesta.

Poikkeustilanteessa rekisteröidyn tietoja voidaan säilyttää pidempään. Tällöin rekisteröidylle ilmoitetaan pidennetystä säilytysajasta ja sen perusteista.

9. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän niin pyytäessä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt käsitellään 1 kuukauden kuluessa.