Tietosuojaseloste – Jäsenrekisteri

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä: 24.5.2018
Viimeisin muutos: 25.03.2024

1. Rekisterinpitäjä

Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry
Polirytmi c/o AYY
PL 69, 02151 Espoo
Y-tunnus: 1712807-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n sihteeri hallitus@polirytmi.fi

3. Rekisterin nimi

Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito, sekä ylläpitää kerhon jäsenten yhteystietoja.

Rekisterin tietoja käytetään jäsenistön tiedottamiseen ja yhdistyksen tapahtumien järjestämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

– Täydellinen nimi (etu- ja sukunimet)
– Kotipaikkakunta
– AYY:n jäsenyys
– Sähköpostiosoite
– Liittymisvuosi
– Jäsenmaksun suoritus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneksi haluavalta rekisteröidyiltä sähköisellä lomakkeella.

7. Tietojen säilytys ja käsittely

Tiedot säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalvelussa. Palvelu toteuttaa asianmukaisen sähköisen suojauksen ja käsittelijät tunnistetaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tietoihin on pääsy vain Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n hallituksen jäsenillä ja tietohallinnosta vastaavilla toimihenkilöillä.

8. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään vain Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n jäsenten tietoja. Rekisteröidyn tiedot poistetaan 1 kuukauden kuluessa rekisteröidyn jätettyä eroilmoituksensa tai saatuaan erottamispäätöksen tietoonsa.

Poikkeustilanteessa rekisteröidyn tietoja voidaan säilyttää pidempään. Tällöin rekisteröidylle ilmoitetaan pidennetystä säilytysajasta ja sen perusteista.

9. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän niin pyytäessä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt käsitellään 1 kuukauden kuluessa.