Tietosuojaselosteet

Jäsenrekisteri
Polirytmistä kiinnostuneiden rekisteri
Holvin käyttäjärekisteri
Tiilihuoneen avainrekisteri

Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asiossa voit olla yhteydessä Teekkarien jazzyhdistys Polirytmi ry:n hallitukseen hallitus[at]polirytmi.fi.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän niin pyytäessä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt käsitellään 1 kuukauden kuluessa.

Tarkastusoikeuttasi voit käyttää helpoiten lähettämällä kirjallisen tarkastuspyynnön hallitukselle hallitus[at]polirytmi.fi jäsenrekisteriin antamastasi sähköpostiosoitteesta.